Schoon drinkwater en sanitatie in Myanmar

RSS

Betere voorzieningen op het platteland rond Thayet, Magway

851
views

Summary

Tienduizenden mensen op het platteland van Myanmar gebruiken momenteel regenwater en vervuild oppervlaktewater als drinkwater. Op deze manier kunnen ziektes zich snel verspreiden, daarvan worden met name jonge kinderen slachtoffer. In deze situatie brengt CDN, een consortium van ZOA-Vluchtelingenzorg en Red een Kind, samen met de bevolking op het platteland verandering. Sinds juni 2010 is er al veel gebeurd. Honderden mensen kregen toegang tot nieuwe latrines en schoon drinkwater.

 

Who will benefit?

Sanitation

  • 2698 sanitation systems
  • 8000 people affected
  • 10 years duration

Water

  • 33 water systems
  • 16000 people affected
  • 10 years duration

Location

Asia, Myanmar
Thayet
19.32295, 95.184883

Project in depth

Focus area

Water and sanitation Categories: Sanitation, Training, Water

Detailed information

In de voorbereidingen voor het project heeft een onderzoeksteam drie dorpen rond Thayet bezocht. Uit het onderzoek in deze dorpen bleek dat maar weinig mensen toegang hebben tot het minimum van 20 liter water per dag. De waterbronnen zijn niet voor iedereen goed bereikbaar. Om water te kunnen halen, moet één op de drie mensen bijna een half uur lopen.

Door de slechte waterkwaliteit en het gebrek aan kennis over hygiene is het aantal kinderen dat lijdt aan ziektes als diaree hoog. Ook op het gebied van sanitatie zijn de voorzieningen slecht. De helft van de mensen heeft toegang tot een latrine, maar deze latrines zijn vaak vervuild.

Current status

Inmiddels zijn in de regio rond Thayet vijf scholen voorzien van latrines, zijn er tien handpompen geplaatst, hebben kinderen op vijf scholen toegang tot nieuwe latrines en zijn vijftig irrigatiesystemen in gebruik genomen. In deze droge regio zijn deze systemen van levensbelang.

Ook in de regio rond Kalaw komen de werkzaamheden op gang. Hier is één school voorzien van latrines, zijn twee pompen geinstalleerd en twee watertanken geplaatst. Voor iedere lokatie is een sanitatie training in relatie tot de nieuwe faciliteiten met bijbehorende onderhouds training gegeven alvorens de overdracht heeft plaats gevonden.

Outcomes:

In juni 2012 hebben de inwoners van 33 dorpen rond Thayet en Kalaw (16000 mensen) toegang tot verbeterde water- en sanitatievoorzieningen. Om optimaal gebruik te maken van deze voorzieningen, hebben deze mensen training ontvangen op het gebied van hygiene. Daardoor zal het aantal kinderen dat lijdt onder de gevolgen van vervuild drinkwater sterk afnemen. De verbeterde voorzieningen zullen ook leiden tot betere opbrengsten van het land en minder ondervoeding. De voorzieningen worden onderhouden door comité's die bestaan uit lokale mensen.

CDN heeft zich tot doel gesteld dat in juni 2012 de gezondheid en de levensomstandigheden van de gehele bevolking rond Thayet en Kalaw is verbeterd door goede water-en sanitatievoorzieningen. Om dit te bereiken zullen in 33 dorpen trainingen worden gegeven en latrines en waterpompen worden aangelegd. Op deze manier krijgen 16000 mensen duurzaam toegang tot schoon drinkwater. Ook zullen door de verbeterde watervoorzieningen de opbrengsten van het land verbeteren en zal ondervoeding afnemen.

Goals

  • 1775 nieuwe latrines
  • 890 te herstellen latrines
  • 33 schoollatrines
  • 33 pompen

In het project dat CDN in Myanmar uitvoert staat duurzame verandering centraal. De bevolking van Myanmar zal zelf deze verandering moeten dragen. Daarom zullen in de 33 dorpen comité's voor gezondheid, water en sanitatie worden gekozen. In deze comité's zullen ook vrouwen vertegenwoordigd zijn, zij hebben immers veel met de veranderingen te maken.

De comité's spelen allereerst een rol spelen in de voorlichting over het juiste gebruik van de voorzieningen. Om duurzame verbeteringen te realiseren, ontvangt de bevolking training in hygienisch gedrag. Kinderen zullen hier op school les over krijgen. Op die manier kunnen ziektes sterk worden teruggedrongen.

Om te voorkomen dat de waterpompen en latrines bij een technisch probleem vervallen, worden de comité's daarnaast geschoold in het onderhoud van de voorzieningen. Op deze manier kunnen de voorzieningen goed gebruikt én onderhouden worden door de lokale bevolking.

Related to this project


External link

(Will open in new window)

Meer over het werk van CDN in Myanmar

Akvo.org is not responsible for content of external links

Complete

Funding

Raised: € 309,000

Fully funded

See funding details ►

Latest updates

14-Mar-2013

Hoe ging het in Myanmar?

Doelstelling van het project ZOA heeft zich met...

Tools for this page

Sign in to add an update to your project.Get a widget for your web site
Permalink to this project
Subscribe to the RSS feed of this project

Project partners

Aqua for All
Den Haag, Netherlands


CDN
Yangon, Myanmar


HHDelfland
Delft, Netherlands


Wandelen voor Water
Den Haag, Netherlands


WvW 2010
Den Haag, Netherlands


WvW 2011
Den Haag, Netherlands


ZOA Ethiopia
Netherlands


Akvo Ref: 210
IATI ID: NL-1-PPR-19884